Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, nežymiai išaugo šešių apskričių įmonėse, įstaigose ir organizacijose (be individualiųjų įmonių).

Daugiausia vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo Telšių, Tauragės ir Utenos apskrityse (atitinkamai 12 ir po 10 Lt), bet sumažėjo Panevėžio, Klaipėdos, Kauno ir Marijampolės apskrityse (atitinkamai 22, 18, 17 ir 2 Lt).

Pirmąjį 2013 m. ketvirtį Vilniaus apskrities darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis (2 505,3 Lt) buvo didžiausias iš visų apskričių. Tauragės apskrityje dirbantys darbuotojai uždirbo mažiausia – jų vidutinis bruto darbo užmokestis siekė 1 769,7 lito (735,6 Lt mažiau nei Vilniaus apskrities).

Darbo užmokesčio pasikeitimus pirmąjį 2013 m. ketvirtį lėmė nuo 2013 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (iki 1 000 Lt), mažesnės, palyginti su ankstesniuoju ketvirčiu, nereguliarios premijos, priedai, priemokos, vienkartinės piniginės išmokos ir kitos priežastys.
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis apskrityse kito panašiai kaip ir bruto. Pirmąjį 2013 m. ketvirtį, paly¬ginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, neto darbo užmokestis labiausia išaugo Telšių (9 Lt), Utenos ir Tauragės (po 8 Lt) apskrityse, bet sumažėjo Panevėžio (16 Lt), Klaipėdos (13 Lt), Kauno (12 Lt) ir Marijampolės (1 Lt) apskrityse.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal apskritis pirmąjį 2013 m. ketvirtį.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas