„Pagrindiniai tikslai, keliami naujajam direktoriui - atnaujinti Respublikinio energetikų mokymo centro veiklos strategiją ir įgyvendinti naujoves, reikalingas tam, kad centro veiktų aktyviau", – paskyrimą komentuoja Darius Masionis, „Lietuvos energijos" valdybos pirmininkas, generalinis direktorius.

Pasak jo, p. Vilda turi visas reikiamas kompetencijas pakelti įmonę į naują kokybinį lygį.

„Energetikų mokymo centras turi padėti žmonėms prisitaikyti prie svarbių socialinių elektros energetikos sektoriaus permainų. Tai turi būti tarsi įrankis vadovams, leidžiantis efektyviai keisti ar tobulinti darbuotojų įgūdžius. Tad itin svarbu, kad šiame centre įgytos žinios būtų lengvai prieinamos, o svarbiausia – lengvai pritaikomos", –  nuomone dalijasi p. Vilda.

Anot naujojo vadovo, mokymo centro tikslas – patenkinti dabartinius energetikos sektoriaus darbuotojų žinių poreikius, numatyti naujus ir kaupti naujas žinias ateities projektams.

UAB „Elektromontuotojas" p. Vilda dirbo verslo plėtros direktoriumi. Jis buvo atsakingas už pardavimus, verslo plėtrą, inovacijas ir žinių vadybą. Ponas Vilda įmonėje sukūrė ir įdiegė bendrovės žinių, darbuotojų kompetencijų ugdymo, perspektyvų planavimo sistemas, inovatyvios bendrovės struktūrą, inicijavo standartų ir Garbės kodekso diegimą.

VST p. Vilda, pradėjęs nuo elektromontuotojo pareigų, vėliau dirbęs meistro, viršininko pavaduotojo poste, tapo Strategijos departamento vadovu.

Anksčiau centrui vadovavo Jolanta Bilinskaitė, pasitraukusi iš šių pareigų savo noru. Nuo š. m. vasario 6 d. centrui laikinai vadovavo direktoriaus pavaduotojas Vytautas Rosinas.

Respublikinį energetikų mokymo centrą įsteigė „Lietuvos energija". Kaip suaugusiųjų profesinio mokymo įstaiga, EMC veikia nuo 1964 metų. Mokymo centre dirba 50 etatinių darbuotojų: specialistų, mokytojų, metodininkų ir tarnautojų. Dar apie 300 dėstytojų valandininkų per metus yra kviečiami dėstyti tam tikrą mokymo dalyką. EMC turi skyrius Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje ir Ukmergėje. Per metus įvairios trukmės kursus lanko apie 10.000 žmonių. Stambiausi EMC klientai: Vilniaus darbo birža, „Lietuvos energija", Rytų skirstomieji tinklai, „Mitnija", „Vilniaus energija", „Projektana", „Ventus-Nafta" ir kt.