VAE valdybos pirmininko pareigose p. Audickas pakeitė energetikos viceministrą Arvydą Darulį, kuris anksčiau buvo ir VAE, ir AB "Litgrid" valdybų pirmininkas.

Kaip informavo, Kęstutis Jauniškis, energetikos ministro patarėjas viešiesiems ryšiams, šis pasikeitimas įvyko rugsėjo pabaigoje VAE akcijas perėmus Ūkio ministerijai. Taip pasielgta įgyvendinant ES Trečiojo energetikos paketo direktyvą. Akcijų perdavimas atliktas įgyvendinant Vyriausybės liepos 4 d. nutarimą.

Atšauktas iš VAE valdybos pirmininko pareigų, p. Darulis toliau lieka AB "Litgrid" valdybos pirmininku.

„Verslo žinių“ portalas rašė, kad VAE“, kuri valdo gamybos veiklą vykdančią AB Lietuvos energija ir skirstymo veiklą vykdančią AB "Lesto", akcijos patikėjimo teise perduotos Ūkio ministerijai. VAE valdomos elektros perdavimo sistemos operatorės AB „Litgrid“ akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“, kuri yra pavaldi Energetikos ministerijai.

Tokiu būdu Ūkio ministerija tapo atsakinga už ūkinę – komercinę elektros energetikos sritį, o Energetikos ministerija – už strateginių elektros energetikos uždavinių vykdymą.

Ūkio viceministras p. Audickas yra buvęs ūkio ministro patarėju, prieš tai yra dirbęs investiciniame banke „GILD Bankers“, finansų maklerio įmonėje „Suprema“, „Sampo“ banke (dabar - „Danske“).

Šiuo metu VAE valdybą sudaro: p. Audickas, pirmininkas, ūkio viceministras; Kęstutis Škiudas, narys, LR ministro pirmininko patarėjas; Aloyzas Vitkauskas, narys, finansų viceministras; Rimantas Vaitkus, narys, VAE generalinis direktorius, Mantas Zalatorius, nepriklausomas narys, Baltijos šalių biuro vadovas.