Didžiausias pageidaujamas atlyginimas: 5.00 Eur
Vidutinis pageidaujamas atlyginimas:  1.272 Eur
Mažiausias pageidaujamas atlyginimas: 350 Eur

Vyrai: 1.354  Eur
Moterys: 902 Eur

Dirbantys Vilniuje: 1.313 Eur
Dirbantys Kaune: 1.325 Eur
Dirbantys Klaipėdoje: 1.243 Eur

Tiriamasis laikotarpis: 2016 m. I pusmetis