Asmeninės namų ūkio paslaugos - tai automobilio vairuotojo, kiemsargio, namų ruošos ir kitokių pagalbininkų - skalbėjo, virėjo, namų kambarinės paslaugos atliekant įvairius darbus privačiuose namų ūkiuose; vaikų, ligonių priežiūros darbuotojo, auklės, auklės tarnaitės, slaugės, sodininko (sodo priežiūros paslaugos); kompiuterių sistemų specialisto (darbdavio privačiame namų ūkyje arba savo namuose darbdaviui teikiamos paslaugos); kitos darbdaviui teikiamos asmeninės namų ūkio paslaugos. Patarnavimo sutartyje turi būti nustatytas kasdieninio darbo pradžios ir pabaigos laikas, darbo diena gali būti pertraukiama.
Pagal patarnavimo sutartis dirbantiems darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbuotojų dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip negu
nustatytos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
Patarnavimo sutartyje darbuotojo pageidavimu gali būti susitarta dėl išlaidų (kelionės, nakvynės, spec. drabužių įsigijimo ir kitų), patirtų teikiant paslaugas, kompensavimo,
apgyvendinimo pas darbdavį ir maitinimo sąlygų.
Sudarius patarnavimo sutartį, darbdavys neprivalo įteikti darbuotojui darbo pažymėjimo.

Daugiau apie tai skaitykite "Verslo žinių" žinyne "Darbo teisė", sudarytame kartu su advokatų kontora "Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN"