Profesiniame konsultavime vertybės analizuojamos kartu su kitais profesinio pasirinkimo (interesai, gebėjimai, asmenybės bruožai ir t.t.) faktoriais, kuriuos išsiaiškinus ruošiamas ir priimamas sprendimas. Atitinkamų profesijų pasirinkimas susijęs su asmens vertybių sistema. Taip teigia Angela Musca, Bukarešto pedagogikos mokslų instituto mokslininkę savo publikacijoje „Vertybių išaiškinimas“ („Profesinio konsultavimo metodai ir technikos I“, Švietimo mainų ir paramos fondas).

Karjeros pasirinkimo teorijos teigia, kad profesija bus produktyvi ir stabili, jeigu:
• ji yra pasirinkta laisvai;
• ji yra pasirinkta iš daugelio galimų alternatyvų;
• ji atitinka asmens gebėjimus, interesus bei vertybes;
• pasirinkimą dėl profesijos remia svarbūs kliento gyvenime žmonės.

Autorė pažymi, kad žmonės skiriasi savo gebėjimais, poreikiais, vertybėmis, interesais, asmenybės bruožais, savivaizdžiu (autokoncepcija); bet kuriai profesijai reikalingas gebėjimų bei asmeninių bruožų derinys, tačiau, vienas asmuo gali praktikuoti keletą profesijų, o skirtingų charakteristikų žmonės – tą pačią profesiją; maksimaliai darniai suderinus savo asmenines galimybes bei gebėjimus su asmeninėmis vertybėmis, atsiranda pasitenkinimas darbu.

Danijoje atliktas mokslinis tyrimas pateikia tris vertybių sistemas pagal tipologijas:

1. Karjeros siekiantis žmogus tvirtina:
• „darbas – tai mano gyvenimas, mano išraiškos būdas“;
• „aš nuolat mokausi, nuolatinis mokymasis - man“;
• „iš darbo aš tikiuosi įkvėpimo ir asmeninio tobulėjimo“;
• „aš stengiuosi derinti laisvalaikį su darbu“.

2. Darbininkas sako:
• „gyvenimas – tai ne tik darbas, tai taip pat laisvalaikis“;
• „aš neskiriu viso savo laiko darbui“;
• „darbas ir laisvalaikis yra du skirtingi dalykai“.

3. Verslininkas pareiškia:
• „aš esu pats sau viršininkas“;
• „aš pats planuoju savo laiką“;
• „aš kartas nuo karto pasitobulinu“;
• „aš vienu metu vykdau keletą projektų“.

Trijų perspektyvų analizė rodo supratimą, kad:
• darbas – tai asmeninis tobulėjimas, darbas arba užduotis;
• laisvalaikis – derinamas su darbu, visiškai atskiras arba kaitaliojamas;
• mokymasis visą gyvenimą – pateikiamas kaip asmeninio augimo procesas arba įprasta priemonė.

Taigi, norint kad gyvenimas socialiniu požiūriu taptų priimtinesnis ir konstruktyvesnis labai svarbu karjerą suderinti su savo asmeninėmis vertybėmis. Egzistuoja daugybė vertybių nustatymo metodų, siūlome vieną iš jų, kuris padės suklasifikuoti savo vertybės.

Žemiau pateiktas vertybes įvertinkite „+“ (svarbios) arba „-“ (nesvarbios). Iš „+“ pažymėtų vertybių išsirinkite 5 svarbiausias, iš pažymėtų „-“ – 5 nesvarbiausias. Žinosite, kas jums yra svarbu, kas ne, atsižvelgiant į tai reiktų rinktis profesiją.

Vertybės:
1. Veiklos įvairovė
2. Rutina
3. Pagalba kitiems
4. Nepriklausomumas (savarankiškumas darbe)
5. Draugiški santykiai
6. Moralinis pasitenkinimas
7. Ryšių užmezgimas
8. Saugumas
9. Valdžia, autoritetas
10. Harmoningi (subalansuoti) santykiai
11. Kūrybingumas
12. Stabilumas
13. Rizika, susijaudinimas
14. Materialinė nauda
15. Maloni aplinka, atmosfera
16. Socialinė padėtis
17. Konkurencija
18. Įtaka kitiems
19. Altruizmas