Taip pat šiomis nuostatomis stengiamasi sukurti daugiau darbo vietų ir plėtoti lanksčias darbo formas.

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projekte apibrėžti darbo santykių tarp laikinųjų darbuotojų ir laikinojo įdarbinimo įmonės ypatumai, tokie kaip darbo užmokestis laikiniesiems darbuotojams nedarbo laikotarpiais tarp siuntimų dirbti, darbo ir įdarbinimo sąlygos pas darbo naudotoją laikotarpiu, o taip pat ir įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones santykiuose dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos, kurios įtvirtina darbo naudotojų prievolę užtikrinti laikiniesiems darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, atsakomybę už padarytą žalą ir kt.

Darbo kodekso ir Darbo tarybų įstatymo pataisų projektais patikslinta terminija – laikinąją darbo sutartį keičiant trumpalaike darbo sutartimi. Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų projekte numatytos sankcijos už Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Opozicijos lyderis, Darbo partijos frakcijos seniūnas Vytautas Gapšys ragino balsuoti už teikiamą projektą: „Įstatymo priėmimas yra būtinas tam, kad mes galėtume užtikrinti geresnes verslo sąlygas, kad galėtume užtikrinti, kad verslas gali priimti darbuotojus lanksčiau, įvairesnėmis formomis ir užtikrinti atitinkamai Lietuvos ekonomikos augimą“. Jam pritarė Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Edmundas Pupinis: „Sveikinu, kad tokia forma atsiranda, nes prieš tai buvo visai necivilizuota įdarbinimo forma, kai važiuodavo kažkas prie Darbo biržos, kur stovėdavo žmonės, juos paimdavo, panaudodavo darbuose be jokios atsakomybės, be jokių garantijų ir žmogus, gavęs traumą tokia forma įdarbintas, jis nebūdavo jokiu būdu slaugomas ligoninėse ir panašiai, nes nebuvo visiškai išspręstos visos socialinės garantijos. Šiuo metu, kai žmogus bus priimamas įvairiems darbams per įmonę, jis gauna tam tikras garantijas“.

Prieš buvo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Bronius Bradauskas: „Jeigu yra Darbo birža, ar laikinai, ar nelaikinai gali įdarbinti ir kam čia įstatyme įteisinti kokią nors įmonę, kuriai finansavimo visai neskirsime. Vadinasi, iš tų žmonių uždirbs, kuriuos nutrauks nuo Darbo biržos ir įdarbins laikinai. Ar jie veltui įdarbins? Dalį pinigų pasiims. Nebūna stebuklų. Todėl geriau sutvirtinkime Darbo biržą, jeigu reikia ten specialistų ar mokymų, ar panašiai, kad tikrai galėtų pasiūlyti žmonėms daugiau“.

Už Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektą balsavo 72, prieš – 4, susilaikė 19 Seimo narių.