Avansu sumokėtus atostoginius įmonės gali susigrąžinti tik teismuose, bet tai – ilga ir sudėtinga procedūra.

Apie tai, kaip išvengti sunkumų norint susigrąžinti avansu darbuotojams sumokėtus atostoginius, kalbamės su Pauliumi Mencu, advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ teisininku.

Ar galima atostogas suteikti avansu?

Darbo kodeksas (DK) nustato, kad kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Pažymėtina, jog į kasmetinių atostogų trukmę neįskaičiuojamos DK nustatytos švenčių dienos.

Darbuotojams rekomenduojama atostogas išnaudoti kasmet. Taip siekiama išvengti, kad jos būtų perkeltos į kitus metus, nes būtų iškreipiama kasmetinių atostogų kaip laiko, skirto darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, prasmė.

Pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje darbovietėje. Šis terminas nėra privalomas, todėl darbuotojas su darbdaviu gali susitarti, kad atostogos būtų suteiktos anksčiau, t. y. avansu. Antraisiais ir vėlesniais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo metų laiku pagal nustatytą eilę. Taigi, vadovaujantis DK 169 straipsniu, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos darbuotojui avansu, t. y. darbuotojui leidžiama atostogauti daugiau dienų, nei jis yra faktiškai „uždirbęs“.

Ar galima taikyti išskaitą iš atleidžiamo darbuotojo darbo užmokesčio ar išeitinės kompensacijos, jei šis iš darbo atleidžiamas „neatidirbęs“ už jau išnaudotas atostogas?

DK 224 straipsnyje nustatyta, kad negalima išskaityti pinigų iš darbuotojų darbo užmokesčio, kai siekiama padengti jų įsiskolinimą darbdaviui už neatidirbtas atostogų dienas. Nebent darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl jo paties kaltės. Taigi atsižvelgiant į kodekso taisykles ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultaciją, galima daryti išvadą, jog yra du atvejai, kai darbdavys gali taikyti išskaitas iš atleidžiamo darbuotojo darbo užmokesčio.

Pirma, kai darbo teisiniai santykiai pasibaigia dėl darbuotojo kaltės. Antra, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl priežasčių, kurioms atsiradus darbo sutartis turi būti nutraukta nepriklausomai nuo jos šalių valios. Pavyzdžiui, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme ir dėl jos jis negali dirbti toliau.

Kaip darbdaviai galėtų spręsti problemą, kad dažnėjant atleidimams vis daugiau žmonių iš darbo išeina išnaudoję avansu suteiktas atostogas ir jau gavę už juos atostoginius?

Nesuėjus 6 mėnesių terminui, darbdavys turi teisę neleisti darbuotojui atostogauti ir tik vėliau darbuotojo prašymu atostogos turi būti suteikiamos. Tačiau ir šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad kasmetinės atostogos darbuotojo pageidavimu gali būti suteikiamos dalimis, darbdavys gali siūlyti darbuotojui išeiti atostogų tokiam laikui, kokį darbuotojas jau „užsidirbo“, o vėliau išnaudoti likusią darbuotojui priklausančių kasmetinių atostogų dalį. Tiesa, reikia pabrėžti, jog tam tikrų kategorijų darbuotojams, pavyzdžiui, moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, jeigu darbuotoja prašo, darbdavys turi suteikti kasmetines atostogas dar nesuėjus šešių mėnesių terminui. Beje, būtina atsiminti, jog, suteikiant kasmetines atostogas dalimis, viena iš tokių dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.

Už antruosius ir vėlesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo metų laiku pagal kasmetinių atostogų eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nėra sudaryta, – šalių susitarimu. Tokiu atveju, derindamas kasmetinių atostogų laiką su darbuotojais ir sudarydamas kasmetinių atostogų grafiką, darbdavys gali sudėlioti jį taip, kad atostogos avansu nebūtų suteikiamos arba kad avansinių atostogų dienų būtų kiek įmanoma mažiau. Vis dėlto sudarydamas atostogų grafikus darbdavys turi laikytis darbuotojų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, taip pat negali būti visiškai ignoruojama darbuotojų valia. Todėl kyla klausimas, ar darbdavys gali atmesti darbuotojo prašymą išleisti atostogauti avansu, net jeigu žmogui pagal DK negalioja speciali teisė pasirinkti atostogų laiko?

Tiesioginio atsakymo kodekse nėra, tačiau atsižvelgiant į tai, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, taip pat nepiktnaudžiauti savo teisėmis, galima daryti išvadą, jog tam tikrais atvejais darbdavys turi teisę atsisakyti suteikti kasmetines atostogas avansu ir išleisti atostogauti tik tiek dienų, kiek darbuotojas jau yra „uždirbęs“.

Kokia tikimybė per teismą išsireikalauti avansu sumokėtus atostoginius ir ar tai apsimokėtų finansiškai?

Kaip minėjau, darbdavys negali taikyti išskaitų iš atleidžiamo darbuotojo darbo užmokesčio siekdamas išieškoti darbuotojo įsiskolinimą už neatidirbtas atostogų dienas, jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo ne dėl jo paties kaltės. Šiuo atveju darbdavys galėtų kreiptis į teismą remdamasis Civilinio kodekso taisyklėmis dėl pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą. Tačiau tuomet ir darbdavys turėtų įrodyti, kad darbuotojas pasielgė nesąžiningai. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, jog darbuotojas iš darbo atleidžiamas ne dėl jo kaltės, sunku pasakyti, kokią poziciją palaikytų ginčą nagrinėsiantis teismas.