Ką daryti, kad CV nepakęstų tarp kitų, jau rašiau karjeros portalo CV.lt rubrikoje „Pokalbiai apie karjerą”, su įrašu galite susipažinti ČIA.

Praktinius patarimus rengiant CV sudaro visi aspektai, kurie reikalingi rengiant gyvenimo aprašymą. Kiekvieną iš jų apžvelgsime išsamiai. Juos perskaitę sužinosite, kaip parengti puikų ir tikslų CV. Tad pirmyn!

ASMENINĖ INFORMACIJA
Nurodomas vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

Gimimo data

Nurodomas vardas (- ai) (geriau mažosiomis raidėmis) ir pavardė ( -ės) ( geriau sumažintomis didžiosiomis raidėmis), pagal savo šalies taisykles, pvz.: Vardenis Pavardenis
Pastaba: 
jei yra ne vienas vardas, pirmas nurodomas tas, kuris paprastai naudojamas.

Adresas
Nurodomas pilnas pašto adresas, kuriuo norima gauti korespondenciją, pvz.: Trakų g.  306, LT – 01510, Vilnius.
Pastabos:
- reikia aiškiai nurodyti tą adresą, kuriuo galima greitai susirasti. Jeigu vietos, kurioje dabar gyvenama, adresas ir nuolatinis adresas skiriasi, galima užrašyti abu, nurodant datas, kuriomis pasiekiamas vienu ar kitu adresu.
- adresai skirtingose šalyse gali būti rašomi skirtinga seka.
- adresą reikėtų rašyti vadovaujantis šalyje galiojančiomis taisyklėmis, kad korespondencija pasiektu greitai.
- svarbu nepamiršti nurodyti šalies kodo, jei prašymas dėl darbo siunčiamas į užsienį.

Tautybė
Šeimyninė padėtis

 
Galite nurodyti savo tautybę ir šeimyninę padėtį, tačiau šie duomenys   yra būtinis tik darbdaviui pareikalavus.

Telefono numeris
 
Nurodomas numeris (-iai), kurio (-iais) iš tiesų galima susisiekti.

El.pašto adresas

Jis turi būti tikslus ir formalus.

DARBO PATIRTIS

Rekomenduojama pradėti nuo pačios naujausios patirties. Nurodoma organizacija, pareigos bei įgūdžiai darbe.

Darbovietės pavadinimas
Telefono numeris

Nurodomas numeris (-iai), kurio (-iais) iš tiesų galima susisiekti.

Konkreti darbo pradžios ir pabaigos data
Nurodomos užimamos pareigos, pagrindinės veiklos ir atsakomybės, pagrindiniai pasiekimai (veiklos rezultatai).
Pastaba:
- jei ieškomas darbas būtų pirmasis, svarbu paminėti darbines praktikas, atliktas mokymosi metu, kadangi tai suteikia informaciją darbdaviui apie Jūsų patirtį darbo rinkoje.

IŠSILAVINIMAS

Pradėti vardinti nuo naujausios mokymosi įstaigos iki pirmosios. Jei įgytas auštasis ar profesinis išsilavinimas, vidurinės/pagrindinės mokyklos rašyti nebūtina ( užteks nurodyti koks išsilavinimas įgytas tai yra pagrindinis ar vidurinis).

Konkreti mokymosi/ studijų pradžios ir pabaigos data

Nurodomas mokymosi įstaigos pavadinimas, tipas ir mokymosi programa. Taip pat rašydami apie išsilavinimą paminėkite šiuos aspektus: kvalifikaciją, pagrindinius dalykus, profesinius gebėjimus, kvalifikacijos lygmenį pagal nacionalinę arba tarptautinę kvalifikaciją.

ASMENINĖS KOMPETENCIJOS

Nurodomi gebėjimai ir kompetencijos: užsienio kalbų žinios, socialinia gebėjimai ir kompetencijos, (bendravimo gebėjimai, sugebėjimas dirbti komandoje ir pan.), techniniai gebėjimai ir kompetencijos (kompiuterinio raštingumo žinios, vairuotojo teisės ir pan.), organizacinai gebėjimai ( gebėjimas vadovauti,organizuoti ir pan.).

Kalbos

Nurodykite kalbas ir jų mokėjimo lygį. 
Tinklelį sudaro trys bendrieji lygmenys:
Pradedančio vartotojo lygmuo (A1 ir A2);
Pažengusio vartotojo lygmuo (B1 ir B2);
Įgudusio vartotojo lygmuo (C1 ir C2).

Darbas kompiuteriu

Nurodykite kompiuterines programas, kuriomis gebate dirbti (pzv. Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Office Exel ir pan).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Nurodoma informacija, kuri yra svarbi ( publikacijos ar mokslo tyrimai, narystė profesinėse organizacijose, visuomeninė veikla, dalyvavimas konkursuose ir seminaruose, asmenų galinčių suteikti informaciją apie darbuotoją ar rekomenduoti kontaktai ir pan.)

Asmeninės savybės

Pasirenkamos tokios, kurios galėtų sudominti darbdavį ir atitiktų darbo reikalavimus.

Pomėgiai

Nurodomi pomėgiai. Svarbu, kad jie atitiktų darbo specifiką.

PRIEDAI

Išvardinami visi prie CV pridedami dokumentai, tokie kaip suteiktų laipsnių ir kitų kvalifikacijų pažymėjimai, mokymo kursų baigimo pažymėjimai, publikacijos, straipsniai ir pan.

Pastabos:
- pridedami dokumentai išvardinami logiška seka, jei reikia sunumeruojami (tai padės skaitančiam);
- rekomenduojame nesiųsti diplomų ar pažymėjimų originalų, užtenka pridėti jų kopijas.