Motyvacinis laiškas turėtų būti originalus ir turiniu, ir stiliumi. Svarbu, kiek savitai pateikiami argumentai, sklandžiai ir išradingai dėstomos mintys. Kiekvienos pozicijos motyvacinis laiškas bus originalus, jei kandidatas sumaniai pateiks argumentus, kodėl jis būtų tinkamas tai pozicijai, ir mokės pabrėžti naudingiausias asmenines savybes.

Vis dėlto, net jei pretenduojama į kūrybos reikalaujančią poziciją, eiliuoto motyvacinio laiško nederėtų rašyti. Kūrybiniai darbo pavyzdžiai vertinami atskirai.
Motyvaciniame laiške patariama kuo išsamiau surašyti su darbu susijusią informaciją. Pirmiausiai apie ją ir turėtų būti kalbama. Apie studijas verta daugiau kalbėti tada, kai stinga darbo patirties.

Pavyzdžiui, pardavimų vadybininkas galėtų išryškinti jau įgytą patirtį – savo darbo rezultatus. Tarkime, kiek naujų klientų surado, įvykdė ar net perkopė pardavimų planus, kiek turi subūręs klientų, kurie gali būti naudingi naujajai darbovietei. Praverstų ir atsiliepimai iš klientų bei vadovų.
Bet kokią kitą darbo patirtį sukaupęs kandidatas turėtų pabrėžti savo darbo rezultatus ar laimėjimus, kurie galėtų būti naudingi naujame darbe. Kaip laimėjimai, nesusiję su atliekamo darbo specifika, gali būti minima ir kilimas karjeros laiptais, vadovų atsiliepimai.

Išskirti studijas
Darbo patirties dar neturintiems studentams patariama akcentuoti mokymosi rezultatus, laimėjimus akademinėje veikloje, dalyvavimą studentų ar kitose organizacijose, konferencijose. Ypač jei ta patirtis būtų naudinga darbe, kurio siekiama. Tarkime, dalyvaudamas studentų organizacijose kandidatas turi galimybę įgyti organizavimo, koordinavimo įgūdžių, darbo komandoje patirties.

Kalbant apie asmenines savybes, reikėtų išskirti keletą iš jų, tačiau susijusių ir svarbių tam darbui, į kurį pretenduojama. Bendrosios savybės galėtų būti – iniciatyvumas, aktyvumas, atsakomybės jausmas. Taip pat derėtų paminėti ir su konkrečiu darbu susijusias asmenines savybes. Vadybininkui tai būtų komunikabilumas, buhalteriui – kruopštumas, dizaineriui – kūrybiškumas.

Ir asmenines savybes verta pagrįsti faktais. Žinias apie asmenines savybes galima suderinti su informacija apie darbo patirtį ar studijas.
Galima rašyti: esu iniciatyvus, dirbdamas įmonėje "X" pasiūliau naujų idėjų, kurios buvo įgyvendintos ir pasikeitimai davė tam tikros naudos. Derėtų parašyti, kas konkrečiai buvo siūlyta ir kokios naudos gavo įmonė.

Jei norima dalyvauti keliuose konkursuose dėl darbo, motyvacinį laišką būtina pritaikyta kiekvienam atvejui.