Siekdama diegti saugaus darbo nuostatas ir tuo pačiu vykdydama vieną iš strateginių uždavinių – geriau parengti jaunimą darbinei veiklai, VDI šiais metais itin daug dėmesio skyrė įvairaus amžiaus besimokančiam jaunimui.

Visuose regionuose saugaus darbo pamokose moksleiviams darbo inspektoriai kvietė kartu pamąstyti apie būsimąjį darbo pasaulį, apie galimus pavojus dirbant įvairius darbus, apie tai, kokios priežastys gali lemti nelaimes darbe.

Konsultaciniuose-šviečiamuosiuose seminaruose profesinių ir aukštųjų mokyklų studentams, kurių įvairiuose šalies miestuose šį pavasarį surengta per trisdešimt, darbo inspektoriai perteikė apibendrintą informaciją, reikalingą sudarant pirmąją darbo sutartį, išsamiai aiškino darbuotojo teises, pareigas, nagrinėjo kitas darbo santykių temas, teisinius aspektus, susijusius su darbu – supažindino su tomis žiniomis, kurios padėtų tvirčiau žengti į darbo rinką.

Parengtas ir jaunimui platintas lankstinukas "Pirmasis darbas? Nori žinoti savo teises?". Šis lankstinukas, kaip ir lankstinukas "Ką reikia žinoti priimant mokinį / studentą atlikti praktiką" (su mokinio / studento praktika susijusi informacija darbdaviams) taip pat pateikti virtualia forma VDI interneto svetainės rubrikoje "Jaunimo užimtumui skatinti".

Daugiau informacijos apie pirmąjį darbą ir teises skaitykite čia.