„Esu įsitikinęs, kad šių įstatymų pakeitimų naudą labiausiai pajus Lietuvos darbdaviai, kuriems šiuo metu labai trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų. Priėmus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimus, gauti leidimus laikinai gyventi ir įdarbinti įvairių sričių aukštos kvalifikacijos darbuotojus bei jų šeimų narius iš kitų valstybių bus paprasčiau ir greičiau“, - sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Jo teigimu, priėmus įstatymo pataisas, maksimalus leidimų gyventi Lietuvoje aukštos kvalifikacijos specialistams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslininkams išdavimo terminas sutrumpėtų nuo 6 iki 2 mėnesių, kitiems – nuo 6 iki 4 mėnesių. Taip pat plečiasi ratas Lietuvos piliečių giminių (ne Lietuvos Respublikos piliečių), kurie pagal įstatymą galės gauti leidimus gyventi Lietuvoje.

Šie įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai perkelia į nacionalinę teisę trijų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas bei yra suderinti su naujausiais Europos Sąjungos (ES) reglamentais, apibrėžiančiais Šengeno vizų išdavimo, nacionalinių vizų galiojimo ir biometrinių duomenų ėmimo klausimus. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimais taip pat bus patikslintos Europos Komisijos ataskaitoje išdėstytos nuostatos, susijusios su ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje perkėlimu, taip pat nuostatos, liečiančios trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusą.

Pritarus įstatymų dėl užsieniečių teisinės padėties pataisoms Vyriausybės posėdyje, toliau jos bus svarstomos Seime.