Keletą neretai pasitaikančių klaidų, kurias darbo apie atlyginimus su pavaldiniais besikalbantys vadovai yra surinkusi UAB „Švyturys–Utenos alus“.

Klaidos:

Vadovas praneša darbuotojui apie atlyginimo padidėjimą: „Jūsų atlyginimas nuo sausio 1 d. padidės 6%“. Tai ne informacija, o užduotis darbuotojui – pačiam susiskaičiuoti. Blogiausia, kai lieka neišsakyti skaičiai po kablelio, kurie darbuotojui taip pat svarbūs. Informaciją būtina pateikti aiškiai.

Vadovas atsako darbuotojui, kodėl jo atlyginimas nepadidėjo: „Taip nusprendė personalo padalinys (ar aukštesnis vadovas). Niekuo negaliu padėti, aš stengiausi, bet neleido.“ Toks atsakymas rodo pasitikėjimo stoką ir nenorą prisiimti atsakomybę. Maža to, neprisiimdamas atsakomybės vadovas parodo, jog yra silpnas, nesugeba daryti įtakos ir plaukia pasroviui. Vargu ar darbuotojai tokį vadovą gerbs.

Vadovas praneša darbuotojui apie atlyginimo padidėjimą: „Aš tik tau „išmušiau“ didesnį atlyginimą, tikiuosi dar geresnių rezultatų, neapvilk manęs. Beje, tik niekam daugiau nesakyk.“ Šiuo atveju vadovas tik patvirtina, kad įmonėje neegzistuoja jokia atlygio politika ar sistema. Viskas priklauso nuo „išmušimo“. Negerai ir tai, kad atlygio padidėjimas sutapatinamas su gera vadovo valia. O juk didesnio atlyginimo nusipelnė pats žmogus, jei jo veiklos vertinimas yra aukštas ir efektyvumas didelis. Be to, pranešti galima tik teisybę, nes yla anksčiau ar vėliau išlenda iš maišo. Darbuotojai apie algas kalbasi atvirai! O vadovas atsiduria juokdario vietoje, nes paaiškėja, kad atlygis buvo pakeltas visiems.

Darbuotojas teiraujasi, ar jam didės atlyginimas. Vadovas atsako: „Žinai, palyginti su kitais, tu ir taip neblogai gauni“. Čia vėl patvirtinama, kad atlygį lemia ne sistema, tačiau kiti darbuotojai. Žmogus nemato jokių perspektyvų dėl atlygio. Kalbėti reikia tik apie konkretų žmogų ir jokiu būdu nelyginti jo su kitais.

Edita Znutienė, UAB „Švyturys–Utenos alus“ žmogiškųjų išteklių direktorė
Parengtą pagal „Verslo žinių“ išleistą žinyną „Personalo valdymas“