Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijai priklausančių įdarbinimo įmonių atstovai pastebi, kad anksčiau paklausiausi buvo žemos kvalifikacijos darbuotojai. Dabar ryškėja tendencija trumpalaikiams projektams įdarbinti aukštą kvalifikaciją turinčių specialistų. Tiesa, kol kas tokie darbuotojai sudaro vis dar labai mažą procentą visų laikinųjų darbuotojų.

2012 m. II ketvirtį asociacijai priklausančių narių įmonėse laikinieji darbuotojai dirbo 0.998 mln. valandas. Tai atitinka 1.981pilnu krūviu dirbantį (PDK) laikinąjį darbuotoją. Toks skaičius sudaro 0,14% nuo visų pagal darbo sutartis dirbančių Lietuvos darbuotojų.

2012 m. III ketvirtį laikinieji darbuotojai dirbo 1.085 mln. valandas. Tai atitinka 2.153 pilnu krūviu dirbančius laikinuosius darbuotojus. Palyginimui, šių metų I ketvirtį PDK rodiklis siekė 1.798, tad nuo metų pradžios laikinojo įdarbinimo rinka Lietuvoje augo 19,7%.

Išanalizavus pastarųjų metų asociacijos narių pateiktus duomenis, pastebima tendencija, kad III-iąjį ir IV-ąjį metų ketvirčiais visuomet suaktyvėja laikinojo įdarbinimo rinka. Todėl prognozuojama, kad paskutinis šių metų ketvirtis gali būti rekordinis pagal laikinųjų darbuotojų dirbtą valandų skaičių.

Šalyje išliekant aukštam nedarbo lygio rodikliui (13,3%), laikinasis įdarbinimas padeda žmonėms integruotis į darbo rinką bei švelnina socialinę įtampą. Prognozuojama, kad ilgainiui laikinųjų darbuotojų skaičius turėtų pasiekti Europos šalių vidurkį ir sudarys apie 1,5% visos darbo jėgos.

PDK - laikinųjų darbuotojų skaičius, paskaičiuotas laikinųjų darbuotojų dirbtas valandas padalinus iš atitinkamo laikotarpio standartinės penkių darbo dienų savaitės darbo laiko trukmės.